Bài viết mới

Trao đổi P2P Paxful đóng vai trò là nền tảng chuyển đổi fiat-to-crypto cho người dùng mạng xã hội Bingbon

bingbon finance logo

Paxful để tạo liên kết cổng từ fiat sang tiền điện tử cho Bingbon, cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán để mua Bitcoin và các loại tiền điện tử khác cho cơ sở người dùng của Bingbon … Paxful, một nền tảng thị trường tiền điện tử…

xem thêm »

Blockchain Stratis: Giải pháp tương tác ‘InterFlux’ đầu tiên triển khai Stratis ‘Oracles

Thông qua việc giới thiệu Stratis ‘Oracles, một ứng dụng tính phí động đã được giới thiệu, dẫn đến mức phí thấp hơn đáng kể cho người dùng cuối … Stratis, một nền tảng blockchain và hệ sinh thái phát triển đã thông báo rằng giải pháp tương tác của nó –…

xem thêm »